GitLab

Git Bashでコマンドを実行する
1.特定のファイル
$ git status
$ git checkout 「filename」
例 git checkout com/study/arkgame/ ...

GitLab

1.ダウンロード

「Download 2.26.2 for Windows」をクリックすると、「Git-2.26.2-64-bit.exe」ファイルのダウンロードが始まります。

2.gitlabインス