[VB.NET]DataTableの行を削除するサンプル

書式
DataTable変数名.Rows(行目数-1).Delete()
使用例

Module Module1
  Sub Main()

    'テーブル作成
    Dim dta As New DataTable("userテーブル")
    '項目を追加
    dta.Columns.Add("userno")
    dta.Columns.Add("username")
    dta.Columns.Add("dep")
    dta.Columns.Add("addr")


    'DataRow型変数rowの定義
    Dim row As DataRow
    '変数の作成
    row = dta.NewRow
    'userno値を追加
    row("userno") = "3001"
    'username値を追加
    row("username") = "userA"
    'dep値を追加
    row("dep") = "開発部"
    'addr値を追加
    row("addr") = "東京"

    '1行目をテーブルに追加
    dta.Rows.Add(row)


    '変更をコミット
    dta.AcceptChanges()
    Console.WriteLine("DataTableの行の値を追加する結果")
    'ループでデータを取得
    For Each dr As DataRow In dta.Rows
      Console.WriteLine(dr("userno").ToString + " " + dr("username").ToString + " " + dr("dep").ToString + " " + dr("addr").ToString)

    Next

    '1行目を削除
    dta.Rows(0).Delete()
    dta.AcceptChanges()

    Console.WriteLine("")
    Console.WriteLine("DataTableの行を削除する後行の数")
    Console.WriteLine(dta.Rows.Count)

    Console.ReadKey()

  End Sub

End Module

実行結果
DataTableの行の値を追加する結果
3001 userA 開発部 東京

DataTableの行を削除する後行の数
0