php文字列の連結方法まとめ

方法1
<?php

$str1 = “最年少29歳市長";
$str2 = “聴取 収賄疑い!";

//二つの文字列を連携して、スペースで区切られた
$str3 = $str1 . " " . $str2;

//連結後文字列を輸出
echo $str3;
/*
結果:
“最年少29歳市長聴取 収賄疑い!"
*/
?>

方法2:

<?php

$author = “収賄疑い!";
$str = “最年少29歳市長聴取{$author}";

//輸出
echo $str; /*
結果
“最年少29歳市長聴取 収賄疑い!"
*/
?>

 

Source

Posted by arkgame