「JavaScript開発」URLのパラメータ名前とパラメータの値を取得するサンプル

サンプルコード:
function getParameter(name) {
var url = document.location.href;
var start = url.indexOf(“?")+1;
if (start==0) {
return “";
}
var value = “";
var queryString = url.substring(start);
var paraNames = queryString.split(“&");
for (var i=0; i<paraNames.length; i++) {
if (name==getParameterNameFunc(paraNames[i])) {
value = getParameterValueFunc(paraNames[i])
}
}
return value;
}
//パラメータの名前を取得
function getParameterNameFunc(str) {
var start = str.indexOf(“=");
if (start==-1) {
return str;
}
return str.substring(0,start);
}
//パラメータの値を取得
function getParameterValueFunc(str) {
var start = str.indexOf(“=");
if (start==-1) {
return “";
}
return str.substring(start+1);
}

JavaScript

Posted by arkgame