「MySQL入門」データベース、テーブルの権限を設定するコマンド

1.グローバル
mysql>grant select,insert,update,delete   on *.* to testuser;

2.データベース
mysql>grant select,insert,update,delete on testdb.* to testuser;

3.テーブル
mysql>grant select,insert,update,delete on testdb.test_table to testuser;

4.カラム
mysql>grant 権限 (column1, column2, …) on testdb.test_table to testuser;

MySQL

Posted by arkgame