jsonオブジェクトを文字列へ変換方法

json形式文字列
var str = ‘{ “city”: “tokyo”,”company”: “abc” }’;

jsonオブジェクト
var obj = { “city”: “tokyo”, “company”: “abc” };

1.json形式の文字列をオブジェクトへ変換方法
var obj = eval(‘(‘ + str + ‘)’);

var obj = $.parseJSON(str)

var obj= str.parseJSON();

var obj= JSON.parse(str);

テスト
Alert(obj.name);
Alert(obj.sex);

2.jsonオブジェクトを文字列へ変換方法
var str=obj.toJSONString();

var str=JSON.stringify(obj);
alert(str);