Ubuntu 22.04

環境
Ubuntu 22.04.1 LTS
node v12.22.9

操作方法
1. コマンドをインストールして、Node.js をアップグレードします

# npm install -g n ...

Ubuntu 22.04

環境

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 22 ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
Ubuntu 22.04.1 LTS
Apache Maven 3.6.3

操作方法
1.mavenバージョンを確認します

# mvn --versionApache Maven 3.6 ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...

Ubuntu 22.04

環境
OSバージョンを確認します

# cat/etc/lsb-releaseDISTRIB_ID=UbuntuDISTRIB_RELEASE=22.04DISTRIB_CODENAME=jammyDISTRIB_DESC ...