「Swift5」NSString型、Int型を相互変換するサンプル

1.NSString型からInt型へ変換
var cft : NSString = NSString.init(string: “56")
var num : Int = cft.integerValue

2.Int型からNSString型へ変換
var count : Int = 56
var cft : NSString = NSString.init(string: String(count))

Swift

Posted by arkgame