「VB.NET」三項演算子のサンプル

2021年10月4日

書式
IF(条件式, Trueの場合の返却値, Falseの場合の返却値)
使用例

Module Module1


  Sub Main()

    Dim age As Integer = 21
    Dim str As String = "study"

    '三項演算子 条件付き判定
    Dim result As String = If(age >= 20, "AA", "BB")

    Dim result2 As String = If(Len(str) >= 10, "CC", "Dd")

    Console.WriteLine("三項演算子の判定結果1: " + result.ToString)

    Console.WriteLine("三項演算子の判定結果2: " + result2.ToString)


    Console.ReadKey()

  End Sub

 
End Module

結果
三項演算子の判定結果1: AA
三項演算子の判定結果2: Dd

VB.net

Posted by arkgame